KVKK Sözleşmesi

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Taraftar Bayrakları” olarak verdiğimiz tüm hizmetler bakımından, kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği hususuna azami önem vermekteyiz.

Taraftar Bayrakları, taraftarbayraklari.com alan adlı internet sitesi üzerinden Geçmişten Bugüne tüm baskı ve Bayrak ürünlerini tek bir noktadan ve uygun fiyatlı olarak müşterilerin sipariş edebileceği çevrimiçi (online) Bayrak vb. hizmeti sunmakta olup, kuruldukları ilk günden bugüne kadar müşteri memnuniyeti odaklı çalışarak teknoloji ile birlikte değişen ve gelişen iş dünyasının baskı ve bayrak flama afiş vb. ihtiyaçlarına geleneksel çözümlerin yerine yeni nesil çözümler sunmaktadır.

Siz değerli müşterilerimize Taraftar Bayrakları tarafından taraftarbayraklari.com alan adlı internet sitesi üzerinden verilen hizmetlerin hızlı, kolay ve güvenilir şekilde sunulması maksadıyla,tarafından müşterilere ve müşterilerin hizmet verdiği ve/veya ürün sağladığı üçüncü kişilere ilişkin kişisel verilerin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarılması gerekebilir. Bu kapsamda, Taraftar Bayrakları ile paylaştığınız kişisel veriler, mevzuata uygun şekilde, faaliyet konumuz ve hizmet amaçlarımızla bağlantılı ve de ölçülü olarak işlenebilecek, gerekli olması durumunda üçüncü kişilere aktarılabilecek ve mevzuata uygun süreler boyunca saklanabilecektir.

Kişisel verilerin işlenmesi bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu Bu kapsamda, bu Aydınlatma Metni’ne konu kişisel veriler bakımından veri sorumlusu olmakla birlikte, kişisel veriler Taraftar Bayrakları markası tarafından toplanmaktadır.

Bu metin, siz değerli müşterilerimizi, Taraftar Bayrakları markası altında taraftarbayraklari.com alan adlı internet sitesi üzerinden yürüttüğümüz faaliyetlere ilişkin olarak topladığımız kişisel veriler kapsamında bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuş olup yürürlükteki mevzuata ve uygulamalarına göre gerekli görülmesi halinde değiştirilebilir. Metnin son haline taraftarbayraklari.com alan adlı internet sitesi üzerinden erişebilirsiniz.

1. Kişisel Veriler ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Taraftar Bayrakları, taraftarbayraklari.com alan adlı internet sitesi üzerinden verdiği hizmet kapsamında müşterilerinin bazı ticari, hukuki ve/veya şirket verilerine erişebilmektedir. Bu veriler, KVKK kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmadığından bu Aydınlatma Metni’nin kapsamı dışındadır.

Taraftar Bayrakları tarafından; kullanıcılara ve/veya ziyaretçilere ait e-posta adresi, isim ve soy isim, T.C. kimlik numarası, kimlik bilgileri, ev veya iş adresi ya da telefon numarası gibi kişisel bilgiler; ayrıca kullanıcıların sektör bilgileri ve internet sitesi üzerinden konum bilgisi işlenmektedir. Üyelik sözleşmemiz kapsamında siz değerli üyelerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak daha iyi bir alışveriş deneyimi sunmak, siparişleriniz ile ilgili yaşadığınız sorunları çözebilmek ve faaliyet gösterdiğiniz sektör bakımından ilgilenebileceğiniz ürünler, kampanyalar ve anket çalışmaları hakkında bilgilendirme yapabilmek adına Taraftar Bayrakları’ya iletmiş olduğunuz kişisel veriler CRM veri tabanına saklanacaktır.

Taraftar Bayrakları, bu bilgilere ek olarak, kullanıcıların kimliklerini tespit etmeksizin taraftarbayraklari.com alan adlı internet sitesi üzerinden kullanıcılarının etkileşimleri hakkında; yönlendirilen internet sitesi, arama motoru ve anahtar sözcük bilgileri, kullanıcılar tarafından görüntülenen sayfalar ve görüntülenme süreleri ile kullanıcıların internet sitesinde yaptıkları diğer iş ve işlemler ile kullanıcının tarayıcısı ve/veya erişim için kullandığı cihaza ilişkin bilgiler gibi ek bilgiler toplamaktadır. Taraftar Bayrakları, bu bilgileri internet sitesi kullanımını analiz etmek kullanıcılara destek hizmetleri sunmak için kullanmaktadır.

Taraftar Bayrakları taraftarbayraklari.com  bağlantısı üzerindeki “İletişim Formu”nu doldurarak iletişim kurabilirsiniz. Bu kapsamda, belirtilen bağlantıda yer alan form üzerinden sağlayacağınız bilgi ve veriler de Taraftar Bayrakları tarafından işlenecek ve işlenme amacıyla orantılı bir süre boyunca muhafaza edilecektir.

taraftarbayraklari.com alan adlı internet sitesi için “tanımlama bilgileri” (“Çerez” veya “Cookie”) kullanmaktadır. Çerezler, internet sayfası sunucuları tarafından sabit diskinize yerleştirilen küçük metin dosyaları ve tanımlama bilgisini size gönderen internet sunucusu tarafından daha sonra okunabilecek ve ilgili internet sitesine erişiminizi özelleştirmek, bir sonraki ziyaretinizde aynı bilgileri tekraren girme gerekliliğini ortadan kaldırarak kullanıcılara zaman kazandırmak ve tercihlerinize ilişkin bilgileri bilgisayarınızda depolamak amacıyla kullanılmaktadır. Çerezler, kullanıcılar tarafından kolaylıkla kaldırılmakta veya reddedilebilmektedir. Bununla birlikte, Çerezleri kaldırmanız veya reddetmeniz halinde internet sitelerinden sunulan hizmetlerin tamamına veya internet sitelerin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz. taraftarbayraklari.com alan adlı internet sitelerinde Çerez kullanımı bulunduğunu, bu Çerezlerin ihtiyaçlarınızı tanımlayarak sunduğumuz hizmetlerin iyileştirilmesi, kullanıcıların internet sitelerinden daha kolay ve etkili şekilde faydalanabilmesi amaçlarıyla kullanıldığını, Çerezler vasıtasıyla elde edilecek yukarıda sayılan verilerin işleneceğini ve üçüncü kişilere aktarılabileceğini ve güvenli olarak saklanacağını belirtmek isteriz. Bu kapsamda, Çerez kullanımına onayınızın bulunmaması durumunda Taraftar Bayrakları internet sitesini kullanmamanızı rica ederiz.

Özel nitelikli kişisel veriler, ilgili kişinin aydınlatılmış açık rızası olmaksızın Taraftar Bayrakları tarafından işlenmemektedir.

Kişisel veriler, çevrimiçi veya çevrimdışı vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmakta ve sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanılan süre boyunca, ilgili kişinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlük tarihinden önce verdiği rıza veya yürürlük tarihinden sonra verdiği açık rıza veyahut da 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen kural ve koşullar çerçevesinde işlenmektedir.
2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Taraftar Bayrakları, müşteri odaklı çevrimiçi (online) matbaa ve baskı hizmetleri sunmaktadır. Bu kapsamda Taraftar Bayrakları,  ile taraf olduğu sözleşme ilişkileri çerçevesinde müşterilerine matbaa ve baskı hizmetleri sunmaktadır.
Müşterilerimizin ve müşterilerimizin hizmet verdiği ve/veya ürün sağladığı üçüncü kişilere ilişkin kişisel veriler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, KVKK, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Kurulu karar ve rehberlerinde öngörülen kural ve koşullara uygun olarak işlenmektedir.
Taraftar Bayrakları, yukarıda belirtilen faaliyet konusunda, kişisel verileri, söz konusu faaliyetleri sürdürmek, müşterilerine daha iyi hizmet vermek, verdiği hizmetin kalitesini ölçmek ve geliştirmek, müşterilerinin ve çalışanlarının tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek, iletişim sağlamak, yürürlükteki mevzuata uygun davranmak, elektronik posta ile bülten göndermek ve bildirimlerde bulunmak amaçlarıyla yürürlükteki mevzuata uygun şekilde işlenmektedir.
Bu kapsamda, kişisel verileriniz;
Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun şekilde,
Doğru ve güncel olarak,
Belirli, açık ve meşru amaçlar için ve de
İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak
işlenmektedir.
Toplanan kişisel veriler, Taraftar Bayrakları markası kapsamında taraftarbayraklari.com alan adlı internet sitesi üzerinden sunulan hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli faaliyet ve çalışmaların yürütülmesi, hizmetlerimizin siz müşterilerimizin ve internet sitemizin kullanıcılarının ihtiyaçlarını ve kullanım alışkanlıklarını karşılayacak şekilde sunulabilmesi, Taraftar Bayraklarının stratejilerini belirlenmesi ve analiz edilmesi, sizlerle arasındaki hukuki ve mali süreçler de dahil olmak üzere tüm süreçlerin hızlı ve etkili bir şekilde yürütülebilmesinin temini amaçlarıyla, toplanma amaçları ile ilişkili olarak kullanılacak, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanacak, yürürlükteki mevzuatta belirtilen kuralları ve de istisnaları aşar şekilde işlenmeyecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, yürürlükteki diğer mevzuattan doğan saklama mecburiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.
3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
taraftarbayraklari.com alan adlı internet sitesi üzerinden hizmet veren Taraftar Bayrakları markasının faaliyetleri kapsamında toplanan kişisel veriler, prensip olarak, üçüncü kişilere herhangi bir meşru amaç olmaksızın aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, kişisel veriler tarafından, verdiği hizmetler kapsamında yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini de almak sureti ile kişisel verileri, yurtiçindeki ve yurtdışındaki üçüncü kişilere, iş ortaklarına, ifa yardımcılarına, ödeme hizmeti sağlayan kuruluşlara ve sunulan hizmetler ve de faaliyet amacı doğrultusunda ya da ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda düzenleyici, denetleyici kurumlara ve de resmi mercilere aktarılabilecektir.
4. Kişisel Verilere İlişkin Haklar
Kişisel verilerin işlenmesi bakımından, yürürlükteki mevzuattaki tanım uyarınca veri sorumlusu,
İlgili kişiler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinin yalnızca otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmek suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde söz konusu zararın giderilmesini talep etme hakları mevcuttur. Bu haklarınızı,Taraftar Bayrakları markasının internet sitesinde bulunan Başvuru Formu’na adınız ve soyadınız ve de imzanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız, tebligata esas yerleşim yeriniz veya iş yeri adresiniz, bildirime esas elektronik posta adresiniz ve telefon numaranız ve de talep konusunu ve kimliğinizi tespite yarayan gerekli bilgi ve belgeleri eklemek sureti ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile eklemek sureti ile başvuruda bulunabilirsiniz. İlgili kişi veya temsile yetkili vekili tarafından yapılacak başvuru, Taraftar Bayrakları. tarafından değerlendirilecek ve otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.